Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441764 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh Tran
 Minh Tran - ID: 1441764
 Name:  Minh Tran
 IP & Posted by:  132.148.129.183 on September 4, 2018 at 6:54am
 Updated by:  September 4, 2018 at 4:23pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Salisbury
 State/Province:  Maryland
 Zip:  21801
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Chăm sóc tốt cho gia đình
 Free Time:   Spend time with kids,cooking, shopping, donation, walk on the beach, clean and do laundry
 I Am:  Tôi là một người cha độc thân với 2 đứa con đáng yêu. tôi thành thật, thân thiện và tôi là một người đàn ông trong gia đình thích chăm sóc gia đình.trung thực và gia đình
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ chăm sóc,

Back | Send Email to Minh Tran (ID: 1441764)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.