Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441820 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hang Ni
 Hang Ni - ID: 1441820
 Name:  Hang Ni
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on September 5, 2018 at 5:58am
 Updated by:  October 1, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chi kỷ.người đàn ông trung thành ,nghiêm túc trong tình cảm .
 Free Time:  Xem phim ,nghe nhạc nhẹ ,du lịch
 I Am:  Yêu gia đình ,thích nấu ăn
 Looking For:  Tính tình vui vẻ dể gần ,biết chia sẻ trong cuộc sống chăm sóc gia đình

Back | Send Email to Hang Ni (ID: 1441820)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.