Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Linh

 Kim Linh - ID: 1441946
 Name:  Kim Linh
 IP & Posted by:  85.27.205.176 on September 7, 2018 at 1:05pm
 Updated by:  September 10, 2018 at 1:01am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Svendborg
 Zip:  5700
 Country:  Denmark
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm biếng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nói dóc
 Free Time:  Đi dạo, bà tám .v.v....
 I Am:  Giận la, vui cười, buồn im re khà khà khà. thích nấu ăn, ca hát.
 Looking For:  Vui vẻ và thích giống như tui

Back | Send Email to Kim Linh (ID: 1441946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.