Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441997 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tinh Ban - ID: 1441997
 Name:  Tinh Ban
 IP & Posted by:  162.204.121.66 on September 8, 2018 at 7:56am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Assembly
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tìm một người bạn để cùng nhau chia sẻ buồn vui.
 Free Time:   Đọc tin tức , dạo mát
 I Am:   Đơn giản , hòa đồng , ít nói , giúp đỡ cho Người Có hoàn cảnh khó khăn.
 Looking For:   Người bạn gái tấm lòng là quan trọng nhất.

Back | Send Email to Tinh Ban (ID: 1441997)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.