Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442125 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 TRẦN.linh - ID: 1442125
 Name:  TRẦN.linh
 IP & Posted by:  103.199.27.203 on September 10, 2018 at 6:05am
 Updated by:  October 12, 2018 at 5:31am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ben.Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ban.Tap.hoa nho
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  mong tìm đươc người ban tôt hieu ý và hơp nhạu.để đươc mãi mãi hanh phúc.vui vẻ.....
 Free Time:  dọn dep mái am nhỏ của mình.thich nghe nhac.và tin tức truyền hinh.....
 I Am:  toi là nguoi phu nử .hiền dể mến là nguoi phụ nử cua gia đình.ngoại hình dể nhìn.và khg vướng bận điều gì.tôi that long.xin đừng đùa ..cám ơn... Giữa .biển người mênh mong .em đang tìm anh.O.X.!! .thật thà ..yêu và chung thủy ..
 Looking For:  nguoi đan ong .hien .yêu mái âm gia đình .biet tôn trọng .lẩn nhau.....

Back | Send Email to TRẦN.linh (ID: 1442125)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.