Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442345 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Joey Ta
 Joey Ta - ID: 1442345
 Name:  Joey Ta
 IP & Posted by:  115.78.9.118 on September 14, 2018 at 2:40am
 Updated by:  September 14, 2018 at 4:58am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Assistant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Không có mục tiêu vật chất, chỉ mong cuộc sống an nhiên
 Free Time:  Vẽ, xem phim, du lịch
 I Am:  Tôi là người sống nội tâm, yêu thiên nhiên, yêu động vật và trẻ con, có thể làm mọi thứ cho gia đình.
 Looking For:  Không dám nói trước, moi thứ tùy duyên.

Back | Send Email to Joey Ta (ID: 1442345)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.