Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Châu châu
 Châu châu - ID: 1442362
 Name:  Châu châu
 IP & Posted by:  45.126.99.154 on September 14, 2018 at 7:52am
 Updated by:  November 24, 2018 at 9:58pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn già .
 Free Time:  Thích nghe nhạc, thích chăn nuôi, làm vườn, thích giúp đỡ mọi người. ....
 I Am:  Tôi hiền lành, dễ thương
 Looking For:  Muốn tìm bạn già dễ thương, nhân hậu....

Back | Send Email to Châu châu (ID: 1442362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.