Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn
 Tìm bạn - ID: 1442366
 Name:  Tìm bạn
 IP & Posted by:  113.172.54.41 on September 14, 2018 at 9:26am
 Updated by:  September 15, 2018 at 4:49pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Đơn giản . Chân thành . Nghiêm tũc .cv ổn định . Chăm lo cho gia đình
 Looking For:  Một bạn nam nghêm túc

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1442366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.