Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442418 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Nhàn
 Thanh Nhàn - ID: 1442418
 Name:  Thanh Nhàn
 IP & Posted by:  112.197.35.6 on September 15, 2018 at 8:11am
 Updated by:  September 26, 2018 at 4:21pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn
 Free Time:  xem phim, hát karaoke và bát phố ăn hàng vặt
 I Am:  Trung bình mọi mặt
 Looking For:  Độc thân, ổn định, hiền và trên 50 tuổi. Nghiêm túc khi làm bạn... Thanks đã ghé hồ sơ này

Back | Send Email to Thanh Nhàn (ID: 1442418)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.