Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Le Minh
 Le Minh - ID: 1442619
 Name:  Le Minh
 IP & Posted by:  117.0.55.55 on September 19, 2018 at 1:32am
 Updated by:  March 17, 2019 at 12:28am
 Gender:  Male
 Age:  69
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn đời, đầu tiên là tâm sự để thông cảm với nhau, có thể "góp gạo nấu cơm chung" và hơn thế nữa (tùy theo hoàn cảnh)
 Free Time:  Làm mọi việc của người độc thân
 I Am:  Nghiêm túc, trẻ hơn tuổi nhiều cả về thể chất và tinh thần.
 Looking For:  Chân thành, hiền lành, dịu dàng, đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau... và không coi tuổi tác là điều quan trọng.

Back | Send Email to Le Minh (ID: 1442619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.