Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442691 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bao Chau

 Bao Chau - ID: 1442691
 Name:  Bao Chau
 IP & Posted by:  99.224.60.153 on September 20, 2018 at 7:45am
 Updated by:  October 15, 2018 at 4:36am
 Gender:  Female
 Age:  61
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M6N 5C8
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim nguoi cung voi minh di den cuoi doi , chi tim người từ 64 tuổi trở lên mà thoi , neu da retire thi tuyet
 Free Time:  doc sach , nghe nhac , di gym , du lich , don dep và décor nhà cua trong và ngoài
 I Am:  miền Nam da trắng , không mập không ốm , nhan sắc trên trung bình , vui , hiền , năng động , biết quan tâm và thông cảm với người khác nhất là người bên cạnh , kinh tế ổn định , hoàn toàn không vướng bận ( vì vậy rất là cô độc )
 Looking For:  Một người từ 64 tuổi trở lên , hiền vui , thành thật , ngoại hình và hoàn cảnh vật chất ra sao cũng được nhưng đã retire rồi thì hay vô cùng , có thể cùng đi du lịch , và đồng ý sống cùng tôi 8 tháng ở Mỹ ( tôi có gia đình ở Texas ) và 4 tháng mùa hè ở Canada .....

Back | Send Email to Bao Chau (ID: 1442691)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.