Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442757 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tô Hường

 Tô Hường - ID: 1442757
 Name:  Tô Hường
 IP & Posted by:  116.102.190.93 on September 21, 2018 at 11:26am
 Updated by:  September 25, 2018 at 8:59am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết hôn
 Free Time:  Đọc báo, cafe
 I Am:  Không chín không bảy năm chín năm một bảy tám . Với ngọai hình ưa nhìn, thẳng thắn và chân thành. Giá như chúng ta sinh ra để dành cho nhau, e nguyện đợi chờ cái gọi là hạnh phúc.
 Looking For:  Người ấy biết quan tâm và chia sẻ. Đặc biệt nghiêm túc trong chuyện tình cảm để không phải mất thời gian của nhau. Cảm ơn ai đó nếu xem đây là trò đùa xin hãy bỏ qua hồ sơ của mình. Cảm ơn đã quan tâm.

Back | Send Email to Tô Hường (ID: 1442757)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.