Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442777 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh Sa

 Anh Sa - ID: 1442777
 Name:  Anh Sa
 IP & Posted by:  116.109.137.161 on September 21, 2018 at 9:17pm
 Updated by:  March 11, 2019 at 6:57am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm những công việc mình thích để tạo cuộc sống vui, sống khỏe, sống tốt với mọi người thế thôi.
 Free Time:  Nấu ăn, đọc báo, thể thao,đi dạo cùng bạn...hoặc đi du lịch.
 I Am:  Những gì tôi miêu tả về mình sẽ ko khách quan bằng việc bạn tự nhận xét khi có cơ hội tiếp xúc với tôi.
 Looking For:  Một ai đó có ý định nghiêm túc tìm hiểu.

Back | Send Email to Anh Sa (ID: 1442777)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.