Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Diem thuy - ID: 1442914
 Name:  Diem thuy
 IP & Posted by:  115.72.44.193 on September 23, 2018 at 6:06pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vungtau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nvkythuat
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hướngtớimột mái âm gia đinh hạnh phúc
 Free Time:  Nghe nhạc du lich
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng thang than ghétgia doi
 Looking For:  Có cùng so thích có việc làm on định và có trách nhiệm

Back | Send Email to Diem thuy (ID: 1442914)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.