Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442954 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bông bí vàng
 Bông bí vàng - ID: 1442954
 Name:  Bông bí vàng
 IP & Posted by:  14.234.35.166 on September 24, 2018 at 6:01am
 Updated by:  November 14, 2018 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Viet nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đạt đuoc nhung gia minh mong uoc .
 Free Time:  Nghe nhạc.
 I Am:  Biet lang nghe.vui ve.hoa đong voi moi nguoi xung quanh
 Looking For:  Tim ban lâu dài cung nhau san sẻ buôn vui trong cuoc sông.

Back | Send Email to Bông bí vàng (ID: 1442954)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.