Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443118 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuấn Hoàng

 Tuấn Hoàng - ID: 1443118
 Name:  Tuấn Hoàng
 IP & Posted by:  14.161.10.82 on September 26, 2018 at 6:40pm
 Updated by:  September 27, 2018 at 5:10pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm ngừi yêu
 Free Time:  Nghe nhạc, cafe, xem phim, xem clip hài
 I Am:  Một chút lãng mạn, một chút tư duy, một chút cứng rắn và một chút dại khờ!
 Looking For:  hợp gu...

Back | Send Email to Tuấn Hoàng (ID: 1443118)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.