Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em nơi đâu
 Em nơi đâu - ID: 1443156
 Name:  Em nơi đâu
 IP & Posted by:  116.109.221.87 on September 27, 2018 at 6:11am
 Updated by:  October 5, 2018 at 5:44pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một nửa yêu thương.
 Free Time:  Đọc sách, cà phê, chạy bộ...
 I Am:  Vui tính, dễ chịu. Khuynh hướng về gia đình hơn xã hội.
 Looking For:  Một người phụ nữ cùng nắm tay đi tiếp đường đời.

Back | Send Email to Em nơi đâu (ID: 1443156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.