Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443259 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BichThuy
 BichThuy - ID: 1443259
 Name:  BichThuy
 IP & Posted by:  115.77.87.123 on September 28, 2018 at 9:55pm
 Updated by:  October 16, 2018 at 5:13pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm đuoc người đồng cảm và xây dựng 1 gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa,nâu ăn,trồng rau,hoa.Đọc sách,nghe nhạc
 I Am:  hòa đồng,hơi khó tính nhưng dễ chia sẽ cảm thông.Hướng nội
 Looking For:  Một người chân thành cùng chia sẽ buồn vui, người thật sự muốn lập gia đình,đồng hành hết quãng đời còn lại

Back | Send Email to BichThuy (ID: 1443259)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.