Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443273 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to dung
 dung - ID: 1443273
 Name:  dung
 IP & Posted by:  27.78.59.222 on September 29, 2018 at 2:41am
 Updated by:  October 28, 2018 at 1:50am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn lâu dài và có một mái ấm gia đình
 Free Time:  đi nhà thờ, cà phê, shopping
 I Am:  vui vẻ, biết quan tâm đến người khác
 Looking For:  biết quan tâm đến người khác, chân thành, người của gia đình. không chín không hai năm không một bảy sáu sáu

Back | Send Email to dung (ID: 1443273)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.