Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Cherry - ID: 1443377
 Name:  Cherry
 IP & Posted by:  42.112.228.222 on October 1, 2018 at 1:01am
 Updated by:  January 21, 2019 at 11:34am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội Phố
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Làm điều mình muốn là tự do Thích điều mình làm là Hạnh Phúc
 Free Time:  Xem phim-nghe nhạc
 I Am:  Hiền lành-chăm chỉ Biết lắng nghe và chia sẻ
 Looking For:  Từ 32-42t

Back | Send Email to Cherry (ID: 1443377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.