Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443538 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Bibi - ID: 1443538
 Name:  Bibi
 IP & Posted by:  27.74.121.51 on October 3, 2018 at 9:10pm
 Updated by:  October 3, 2018 at 11:03pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hcm
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Bds
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm từ thiện
 Free Time:  Nghe nhac,don dẹp, nghe thuyết pháp
 I Am:  Hoà đồng, nội tâm
 Looking For:  Không ăn cơm trước kẻng, tin ,chung thủy, yêu thương mình ,sẽ tiến đến hôn nhân

Back | Send Email to Bibi (ID: 1443538)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.