Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443551 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Tung

 Thanh Tung - ID: 1443551
 Name:  Thanh Tung
 IP & Posted by:  27.75.247.202 on October 4, 2018 at 12:37am
 Updated by:  May 23, 2020 at 3:05am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mang ten Bac
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cho nguời nơi ấy.....
 Free Time:  xem phim , đọc sách, hay vi vu nơi biển cả,...
 I Am:  Đơn giản, giản dị, hiền lành, vui vẽ, chân thành và...dễ mến. yêu thuợng gia đình, biết lằng nghe và san sẻ,...
 Looking For:  Vui vẽ, giản dị, chân thành, va ....

Back | Send Email to Thanh Tung (ID: 1443551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.