Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đường Cổ

 Đường Cổ - ID: 1443607
 Name:  Đường Cổ
 IP & Posted by:  123.21.234.0 on October 5, 2018 at 1:13am
 Updated by:  October 15, 2018 at 10:30pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại thôi rồi what will come then all come. Mà nhiều khi mình đừng tìm thì mình mới gặp.
 Free Time:  Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười ihh
 I Am:  Một người hướng nội nhưng thích làm những việc hướng ngoại.
 Looking For:  Người ta nói trong cuộc đời này khi bạn sinh ra- ai đó sinh ra là để dành cho nhau. Sóng cao quá đầu hay chìm sâu dưới đáy vực, bạn cũng tìm thấy người ấy. Nên mình nghĩ không phải mình muốn tìm ai mà là ai đó dành cho mình thì sẽ ở bên mình thôi

Back | Send Email to Đường Cổ (ID: 1443607)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.