Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443725 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 tim ban doi - ID: 1443725
 Name:  tim ban doi
 IP & Posted by:  14.234.23.153 on October 6, 2018 at 7:42pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn tri kỷ lâu dài
 Free Time:  xem báo
 I Am:  vui ve, thân thiện
 Looking For:  Mong muốn lập gia đình hoặc có bạn đời lâu dài bền vững

Back | Send Email to tim ban doi (ID: 1443725)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.