Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NguyetCoDon

 NguyetCoDon - ID: 1443731
 Name:  NguyetCoDon
 IP & Posted by:  72.234.121.168 on October 6, 2018 at 9:04pm
 Updated by:  November 2, 2018 at 11:33pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May đồ,Nội Trợ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm bạn già cùng cảnh ngộ để cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau đi hết quảng đời còn lại
 Free Time:  May đồ, nấu ăn, xem phim, Karaoke.
 I Am:  Tôi là người sống nghiêm túc vui vẻ hòa đồng sống bình thường đơn giản yêu thích cuộc sống gd mong tìm lại hơi ấm của hai chữ gia đình
 Looking For:  Tôi muốn tìm người cùng cảnh ngộ sống nghiêm túc biết yêu thương chia sẻ và chân thật.

Back | Send Email to NguyetCoDon (ID: 1443731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.