Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443818 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mũm mĩm
 Mũm mĩm - ID: 1443818
 Name:  Mũm mĩm
 IP & Posted by:  183.80.21.130 on October 8, 2018 at 6:18am
 Updated by:  December 9, 2018 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xách ba lô và đi...
 I Am:  Lắm lúc, ông trời không cho bạn những thứ bạn muốn có, không phải vì bạn không xứng, mà là bạn xứng đáng có được những cái tốt hơn
 Looking For:  Vạn sự tuỳ duyên!

Back | Send Email to Mũm mĩm (ID: 1443818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.