Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443883 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to trinhly

 trinhly - ID: 1443883
 Name:  trinhly
 IP & Posted by:  58.187.239.231 on October 9, 2018 at 4:46am
 Updated by:  December 14, 2018 at 9:13pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  pn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được nửa mảnh ghép còn lại để đi hết con đường còn lại....
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim,tin tức...vietsingle,lytrinh75@yahoo.com
 I Am:  Đủ nắng thì hoa sẽ nở.Đủ yêu thương thì tình yêu sẽ đong đầy
 Looking For:   Cần một khoảng lặng nhỏ...nhỏ thôi nhưng đủ để yêu thương..và yêu bằng cả trái tim!!

Back | Send Email to trinhly (ID: 1443883)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.