Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443888 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quynh nhu

 Quynh nhu - ID: 1443888
 Name:  Quynh nhu
 IP & Posted by:  27.3.254.7 on October 9, 2018 at 5:45am
 Updated by:  October 10, 2018 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hôchiminh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Spa beauty
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đọc sách...
 I Am:  Vui ve, thật thà ,biết lắng nghe và quan tâm người khác
 Looking For:  Một người đàn ông vui tính chân tình và có lòng nhân ái, sống có trách nhiệm

Back | Send Email to Quynh nhu (ID: 1443888)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.