Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to EmSG.single

 EmSG.single - ID: 1443898
 Name:  EmSG.single
 IP & Posted by:  42.117.202.7 on October 9, 2018 at 9:36am
 Updated by:  October 9, 2018 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai phù hợp mong muốn để đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem phim,xem hài kịch, nghe nhạc, xem tin tức, shopping, đưa cháu đi chơi,...
 I Am:  Thành thật, vui vẻ, chung thuỷ, hoà đồng, dễ nhìn, dễ gần,thích đi du lịch, lãng mạn,thích trẻ con,...
 Looking For:  Tìm bạn trai Vui tính, dễ nhìn, lãng mạn, cùng sở thích, biết chia sẻ, chịu thuơng chịu khó,...

Back | Send Email to EmSG.single (ID: 1443898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.