Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443961 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhatrangman

 Nhatrangman - ID: 1443961
 Name:  Nhatrangman
 IP & Posted by:  113.185.32.157 on October 10, 2018 at 4:55pm
 Updated by:  October 11, 2018 at 4:17pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Đọc sách, câu cá, nấu ăn
 I Am:  Chân thành, nồng ấm và chu đáo
 Looking For:  Hiền, chân thành, hướng về gia đình

Back | Send Email to Nhatrangman (ID: 1443961)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.