Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444002 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ngheoq

 ngheoq - ID: 1444002
 Name:  ngheoq
 IP & Posted by:  42.117.154.236 on October 11, 2018 at 7:21am
 Updated by:  October 15, 2018 at 3:42pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  NT
 Zip:  0905111731
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm người tri kỷ.Tên hồ sơ là hộp thư tại ya. ho chấm com
 Free Time:  ngủ vùi để quên đi cuộc sống hàng ngày tìm miếng con manh áo!
 I Am:  nghèo, xấu!
 Looking For:  muốn tìm nghiêm túc người tri kỷ! Người lý gải nổi lòng của tôi, là người luôn ở bên cạnh tôi lúc khó khắn nhất!

Back | Send Email to ngheoq (ID: 1444002)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.