Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444029 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tìm Bạn - ID: 1444029
 Name:  Tìm Bạn
 IP & Posted by:  71.29.119.113 on October 11, 2018 at 5:57pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Richmond
 State/Province:  Texas
 Zip:  77494
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Office Work
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn tìm bạn , mục tiêu dài để lập gia đình.
 Free Time:  TV, nghe nhạc , thể thao.
 I Am:  Đơn giản, chịu khó, tôn trọng và dễ hòa đồng với mọi người.
 Looking For:  Thật lòng tìm người muốn thực sự lập gia đình.

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1444029)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.