Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tîm bạn đờ - ID: 1444035
 Name:  Tîm bạn đờ
 IP & Posted by:  198.166.113.228 on October 11, 2018 at 7:11pm
 Updated by:  October 11, 2018 at 7:57pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New York
 State/Province:  New York
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Sẽ biết khi tìm hiểu
 I Am:  Chân tình , loving , caring .... Chia sẻ
 Looking For:  Đàn ông chân thành , loving , caring , hợp

Back | Send Email to Tîm bạn đờ (ID: 1444035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.