Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444036 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngoc Do Linh - ID: 1444036
 Name:  Ngoc Do Linh
 IP & Posted by:  169.159.82.151 on October 11, 2018 at 7:17pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New Jersey
 State/Province:  New York
 Zip:  10012
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  ask
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định cuộc sống hôn nhân
 Free Time:  nghe nhac, đi du lịch,...
 I Am:  Là người vui vẻ, hoà đồng, cởi mở. Sống có trách nhiệm. Tính dễ thương và chân thành
 Looking For:   lớn tuổi tốt nhất là cũng đã từng có vợ, sống tình cảm, biết đặt mình vào vi trí ng khác, biết suy nghĩ, chín chắn, ổn định

Back | Send Email to Ngoc Do Linh (ID: 1444036)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.