Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444040 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duyên nợ
 Duyên nợ - ID: 1444040
 Name:  Duyên nợ
 IP & Posted by:  58.187.170.229 on October 11, 2018 at 8:03pm
 Updated by:  October 17, 2018 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm nửa mảnh ghép cuối đời.
 Free Time:  Nghe nhac trữ tình
 I Am:  Thẳng thắng , thực tế, hoạt bát vui vẻ.
 Looking For:  Hợp và hiểu nhau .....

Back | Send Email to Duyên nợ (ID: 1444040)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.