Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444042 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Phuong Hà - ID: 1444042
 Name:  Phuong Hà
 IP & Posted by:  27.64.85.73 on October 11, 2018 at 8:52pm
 Updated by:  October 13, 2018 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm cho mình một người tri kỷ
 Free Time:  Cùng bạn bè cafe ăn uống và dạo phố
 I Am:  Tôi là người trầm tính...chan thành và nghiêm túc
 Looking For:  Độc thân...chân thành nghiêm túc hòa đồng vui vẻ

Back | Send Email to Phuong Hà (ID: 1444042)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.