Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444149 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nguyễn diễm - ID: 1444149
 Name:  Nguyễn diễm
 IP & Posted by:  171.239.92.46 on October 13, 2018 at 5:39pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  Will tell you later
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bạc Liêu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kiểm tra chất lư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu lâu dài
 Free Time:  Lên mạng, xem phim
 I Am:  Là một người vui vẻ, hòa đồng, chân thật
 Looking For:  Chung thủy, biết thông cảm và quan tâm

Back | Send Email to Nguyễn diễm (ID: 1444149)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.