Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444173 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bích vân

 Bích vân - ID: 1444173
 Name:  Bích vân
 IP & Posted by:  14.173.110.146 on October 14, 2018 at 8:07am
 Updated by:  October 20, 2018 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 người tri kỉ , vui vẻ .
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Tìm hiểu sau nhé :)
 Looking For:  vui vẻ , hoà đồng

Back | Send Email to Bích vân (ID: 1444173)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.