Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444383 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to quyên thy
 quyên thy - ID: 1444383
 Name:  quyên thy
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on October 17, 2018 at 8:14pm
 Updated by:  October 18, 2018 at 2:15am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  South Australia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn và ai đó sẽ yêutooi thật lòng nếu là duyên
 Free Time:  nghe nhac .xem tivi .
 I Am:  bản thân sống nội tâm .nhưng mong gặp được người hiểu minh và thật lòng với minh
 Looking For:  tìm được người hiểu tôn trọng thật lòng cho dù là tình bạn hay là gì vẫn mong gặp được ngưòi đàng hoàng nghiêm túc trong các mối quan hệ.Phải duyên thì nên nợ .không là bạn bè tri kỷ

Back | Send Email to quyên thy (ID: 1444383)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.