Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444396 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ten Ten
 Ten Ten - ID: 1444396
 Name:  Ten Ten
 IP & Posted by:  27.74.206.231 on October 18, 2018 at 1:13am
 Updated by:  October 18, 2018 at 5:09pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiết kế nội th
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trở nên hoàn hảo khi có thể gặp được một nửa thiếu hoàn thiện của bản thân
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Đơn giản và lạc quan
 Looking For:  Điềm đạm và độc lập

Back | Send Email to Ten Ten (ID: 1444396)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.