Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444461 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 darrell - ID: 1444461
 Name:  darrell
 IP & Posted by:  114.38.246.62 on October 19, 2018 at 2:03am
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tracy
 State/Province:  California
 Zip:  90001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Medical Doctor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu thời gian dài của tôi là trở thành đại sứ, mục tiêu thời gian ngắn của tôi là lấy một số bằng đại học ở nước ngoài
 Free Time:  Trong thời gian rảnh rỗi tôi thích đọc, tôi đọc rất nhiều và tôi làm rất nhiều nghiên cứu
 I Am:  Tôi là một người rất khiêm tốn, yêu thương và chu đáo
 Looking For:  chất lượng tốt, trung thực

Back | Send Email to darrell (ID: 1444461)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.