Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 peter - ID: 1444490
 Name:  peter
 IP & Posted by:  120.21.67.117 on October 19, 2018 at 1:05pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  melbourn
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3021
 Country:  Australia
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm 1 bạn trò chuyện cùng nhau. nếu hợp nhau thì tiến đến xa hơn
 Free Time:  nghe nhạc, đi du lịch,đi bơi
 I Am:  tôi là người khá vui vẻ, hòa đồng, biết chăm lo cuộc sống và gia đình, sở thích nấu ăn những lúc rãnh rỗi
 Looking For:  tôi muốn tìm 1 con gái biết chăm lo gia đình, dể thuong, vui vẻ

Back | Send Email to peter (ID: 1444490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.