Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444508 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trần văn tùn
 Trần văn tùn - ID: 1444508
 Name:  Trần văn tùn
 IP & Posted by:  1.54.90.81 on October 19, 2018 at 8:01pm
 Updated by:  October 20, 2018 at 2:21am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  quản lý
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái
 Free Time:  xem phim
 I Am:  Tâm lý.có duyên nói chuyện hài hước
 Looking For:  bạn gái

Back | Send Email to Trần văn tùn (ID: 1444508)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.