Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444582 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Nguyen
 Thao Nguyen - ID: 1444582
 Name:  Thao Nguyen
 IP & Posted by:  116.108.98.44 on October 21, 2018 at 6:44am
 Updated by:  December 29, 2018 at 4:53pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Luôn cố gắng trong mọi việc
 Free Time:  Xem phim, đi du lịch, đi dạo....
 I Am:  Hiền, dễ gần và chân thành
 Looking For:  Tìm một người biết chia sẽ trong cuộc sống với tôi, biết yêu thương con gái của tôi. Nếu phù hợp tiến xa hơn.

Back | Send Email to Thao Nguyen (ID: 1444582)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.