Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444624 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Chân thành - ID: 1444624
 Name:  Chân thành
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on October 22, 2018 at 4:01am
 Updated by:  October 29, 2018 at 5:56pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm tri kỷ . Tôi có cuộc sống đầy đủ và ổn định nên kg ham giàu chỉ cần nhân cách . Qua khứ không quan trọng vì ở tuổi này ai cũng có
 Free Time:  Tùy hứng
 I Am:  Tính Hài hước , dễ tính , hay giúp đỡ người khác . Tôi là người bao dung không cố chấp
 Looking For:  Bạn nữ chân that, có văn hóa biết ứng xử đẹp với mọi người và có lòng tin với nhau để thực sự là chỗ dựa của nhau phần cuối đời

Back | Send Email to Chân thành (ID: 1444624)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.