Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huuha
 Huuha - ID: 1444721
 Name:  Huuha
 IP & Posted by:  42.114.21.69 on October 23, 2018 at 8:52pm
 Updated by:  October 23, 2018 at 9:38pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được có thể là bạ.là em.là chị.là vvv....
 Free Time:  Kím người nc
 I Am:  Hơi mập xíu.to cao rồi nữa từ nói típ
 Looking For:  Chị.em .bạn.vvv..

Back | Send Email to Huuha (ID: 1444721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.