Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444747 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Dung

 Mỹ Dung - ID: 1444747
 Name:  Mỹ Dung
 IP & Posted by:  27.74.226.192 on October 24, 2018 at 8:14am
 Updated by:  February 21, 2019 at 4:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng sống thật tốt cho Cha Mẹ vui lòng hihi
 Free Time:  Cafe, nấu ăn, đan móc len, và thich nhất đi du lịch
 I Am:  thẵng tính, đôi khi hơi con nít, vui vẻ, hoà đồng
 Looking For:  1 người có lòng vị tha, hiền, biết chăm lo cho mình và gia đình, ko cần giàu sang nhưng phải biét lo nghĩ, 1 người có thể lớn hơn e nhìu , chỉ cần ở a có sự chính chắn...

Back | Send Email to Mỹ Dung (ID: 1444747)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.