Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444748 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ánh tuyết

 Ánh tuyết - ID: 1444748
 Name:  Ánh tuyết
 IP & Posted by:  183.80.21.213 on October 24, 2018 at 8:19am
 Updated by:  November 17, 2018 at 7:57am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Du lịch
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau
 Free Time:  Sẽ nói sau
 I Am:  Chân thành, nghiêm túc và có lẽ hơi nhát
 Looking For:  Sống có trách nhiệm. Chân thành nghiêm túc và vui tinh.

Back | Send Email to Ánh tuyết (ID: 1444748)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.