Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444763 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Bình

 Ngân Bình - ID: 1444763
 Name:  Ngân Bình
 IP & Posted by:  123.19.230.206 on October 24, 2018 at 4:36pm
 Updated by:  November 11, 2018 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn nghiêm túc!
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách,......
 I Am:  Đơn giản, trung thực , nội tâm. Messenger 0905916676
 Looking For:  Đơn giản, trung thực lễ phép, biết giúp đỡ mọi người, nghiêm túc và hướng gia đình.

Back | Send Email to Ngân Bình (ID: 1444763)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.