Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444909 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Shark

 Shark - ID: 1444909
 Name:  Shark
 IP & Posted by:  171.250.96.209 on October 27, 2018 at 7:38am
 Updated by:  November 17, 2018 at 10:32pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tp.hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 đối tượng phù hợp xây dựng gia đình
 Free Time:  Xem phim, đọc truyện, shopping, du lịch, cafe cùng bạn bè
 I Am:  Tìm hiểu sẽ biết
 Looking For:  Chân thành, thẳng tính, có lòng khoan dung, nói được làm được.

Back | Send Email to Shark (ID: 1444909)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.